ปลดล็อคเคอร์ฟิว เริ่ม 15 มิ.ย 63 ผ่อนคลายโควิค 19 เฟส4

ปลดล็อคเคอร์ฟิว เริ่ม 15 มิ.ย 63 ผ่อนคลายโควิค 19 เฟส4

 วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงข่าวเกี่ยวกับมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญ และมาตรการผ่อนคลายโควิด 19 ระยะที่ 4 ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวได้รับการอนุมัติ
ในที่ประชุมแล้ว และจะมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน นี้ เป็นต้นไป ดังนี้

 

มาตรการบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญ มี 2 ข้อ 

         1. การยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน หรือ เคอร์ฟิว

         2. ยังคงมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ

 

มาตรการการผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 

 

1. อนุญาตให้มีการใช้อาคารเพื่อจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนประเภทนานาชาติ โรงเรียนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา

2. การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในระบบ ที่มีนักเรียนรวมทั้งโรงเรียนไม่เกิน 120 คน

3. การใช้อาคารสถานที่ของหน่วยงานราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐเพื่อการอบรม สัมมนาในหลักสูตรฝึกอบรมที่หน่วยงานจัดขึ้น

 

กิจการและกิจกรรมผ่อนคลายในระยะที่ 4 แบ่ง เป็น 2 ส่วน 

 

1. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต

         1.1 การจัดประชุม อบรม สัมมนา นิทรรศการ การจัดเลี้ยง การแสดงดนตรี คอนเสิร์ต ที่จัดขึ้นในโรงแรม โรงมหรสพ ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า โรงภาพยนตร์ สามารถจัดได้ อย่างไรก็ตามมีเงื่อนไขคือ

                  - การประชุม อบรม สัมมนา ใช้พื้นที่ 4 ตารางเมตรต่อคน

                  - การจัดเลี้ยง อีเวนต์ เปิดตัวสินค้า การแข่งขันกีฬา การประกวดต่าง ๆ ระยะนั่งหรือยืนห่าง 1 เมตร

                  - งานดนตรี คอนเสิร์ต ใช้พื้นที่ 5 ตารางเมตรต่อคน

         1.2 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในภัตตาคาร สวนอาหาร โรงเรียน ร้านอาหาร ในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนแล้ว สามารถทำได้

         1.3 สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานดูแลต่าง ๆ แบบรายวัน สามารถเปิดได้ แต่มีข้อกำหนดเรื่องพื้นที่คือ

                  - เด็กเล็ก แบ่งกลุ่มเล็ก พื้นที่ 2 ตารางเมตรต่อคน

                  - ผู้สูงวัย เน้นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ คัดกรองไข้

         1.4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ กรณีเข้าเป็นกลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มเล็ก เข้าชมเป็นรอบ

         1.5 การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ รวมทุกคนแล้วไม่เกิน 150 คน และมีผู้เข้าชมไม่เกิน 50 คน

 

กิจการ กิจกรรม ที่ยังไม่อนุญาตเปิดให้บริการ

         1. สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ โรงเบียร์ ยังไม่อนุญาตให้ดำเนินการ

         2. สถานประกอบการ อาบ อบ นวด ยังไม่สามารถดำเนินการได้

การขนส่งสาธารณะข้ามเขตพื้นที่จังหวัด แบ่งเป็น 2 ประเภท

1. รถโดยสาร

         - ผู้โดยสารนั่งติดกัน 2 ที่นั่ง เว้น 1 ที่นั่ง
            จำกัดจำนวนไม่เกิน 70%
         - รถโดยสารสาธารณะทางไกล จอดพักรถทุก 2 ชั่วโมง
         - มีการลงทะเบียนเพื่อติดตามตัว กรณีมีการติดโรค COVID 19


         2. เครื่องบิน

         - สามารถนั่งแบบเต็มพื้นที่ 100% ไม่ต้องนั่งแบบที่เว้นที่ เนื่องจากเป็นการเดินทางระยะสั้น ประมาณ 1 ชั่วโมง รวมถึงมีระบบระบายอากาศที่ดี อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารยังต้องสวมหน้ากากอยู่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 มิถุนายน 2563

บทความล่าสุด