เงื่อนไขและข้อตกลง

     บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด ใคร่ขอขอบพระคุณท่านที่ประสงค์ขอรับข้อเสนอราคาจากทางตัวแทนจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ของเรา เราใคร่ขอให้ท่านศึกษาและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่างก่อนตกลงรับข้อเสนอราคารถ
    ข้าพเจ้า มีความยินยอมโดยสมัครใจที่จะทำธุรกิจกับทางบริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด โดยใช้ข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้า เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล์และข้อมูลส่วนตัวที่ได้ให้ไว้กับทางบริษัทภายใต้ข้อกำหนด ดังนี้

ผู้รับบริการมีสิทธิ์เมื่อใดก็ได้ที่จะ

1.ยกเลิกการยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนตัว
2.ร้องขอให้ผู้ให้บริการทำการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว
3.ตั้งคำถามเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้รับบริการ

     บริษัทจะรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้รับบริการและจะกำหนดให้ผู้ให้บริการที่ใช้ข้อมูลต่อทำเช่นเดียวกัน บริษัทขอยืนยันว่าข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดของผู้รับบริการจะถูกลบและกำจัดออกจากระบบอย่างถาวร เมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้รับบริการในการดำเนินการแล้วและบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้รับบริการ หากจำเป็นต้องทำตามกฎหมายบังคับใช้ ระเบียบราชการ หรือผู้มีอำนาจบังคับใช้