3 ห่างสร้างระยะปลอยภัย

3 ห่างสร้างระยะปลอยภัย

Social Distancing หรือการเว้นระยะห่างทางสังคม คือการสร้างระยะห่างระหว่างตัวเราเองกับคนอื่นๆ ภายในสังคม รวมถึงการลดการออกไปนอกบ้านโดยไม่จำเป็น หลีกเลี่ยงการใช้ขนส่งสาธารณะ การไม่เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และการทำงานอยู่ที่บ้าน ซึ่งสิ่งนี้ก็จะเป็นอีกวิธีที่จะช่วยทำให้กระระบาดของเชื้อโรคชะลอตัวลงจนกว่าจะหาวัคซีนได้

1.ห่างจากฝูงชน

เช่น งานอีเวนต์ ประชุม สัมมนา หรืองานคอนเสิร์ต เป็นต้น
แต่ถ้าจำเป็นต้องไปในพื้นที่ที่มีคนแออัดจริง ก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา พยายามล้างมือให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ควรพกแอลกอฮอล์ หรือเจลล้างมือต่างๆติดตัวไว้ ส่วนคนที่มีอาการป่วย ยิ่งควรทิ้งระยะห่างทางสังคม โดยพยายามแยกตัวเองออกจากสังคมให้ได้มากที่สุด แม้แต่คนในบ้านด้วยกันเอง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปยังคนอื่น ๆ ให้ได้มากที่สุด

2.ห่างจากคนอื่น 6 ฟุตถึง2เมตร

ควรเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 1 เมตร แต่ในกรณีที่เจอคนที่ดูเหมือนมีอาการป่วย ควรหลีกเลี่ยงการใกล้ชิด อย่างน้อย 2 เมตร

3.ห่างจากการสัมผัสกับผู้อื่น

ลดการสัมผัสกันโดยตรง เช่น ทักทายกันด้วยการจับมือ หรือการกอด  นอกจากนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสทางอ้อม โดยเฉพาะการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ หรือ ช้อน ส้อม

#ด้วยความเป็นห่วงจากจัสท์คาร์

 

 

 

 

7 กรกฎาคม 2563 | Author JUSTCAR