จัดไฟแนนซ์ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง 

จัดไฟแนนซ์ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง 

รู้หรือไม่ แต่ละอาชีพยื่นจัดฟแนนซ์  มันต่างกันนะ ??? 
แน่นอนว่าเวลาเราอยากจะออกรถสักคนจะต้องเตรียม เอกสารอะไรบ้าง จะยุ่งยากมากแค่ไหนกันนะ
ครั้งนี้ทางjustcar จะมาบอกเอกสารไว้ใช่สำหรับยื่นจัดไฟแนนซ์ แต่ละสายอาชีพนั้นมีอะไรบ้าง 


1. มนุษย์เงินเดือน 
- บัตรประชาชน
- ทะเบียนบ้าน
- บุ๊คแบงก์ หรือ สเตทเม้น 6 เดือนล่าสุด
- สลิปเงินเดือน3เดือนล่าสุด(ถ้ามี)
- ใบรับรองเงินเดือนออกไม่เกิน30วัน(ถ้ามี)
- บัตรประกันสังคัม(ถ้ามี)
- ใบขับขี่รถยนต์(ถ้ามี)
 - รูปถ่ายที่พักอาศัยปัจจุบัน เลขที่บ้าน ตัวบ้าน ภายใน(ใช้ประกอบเพื่อทำเรื่องได้รวดเร็วขึ้น)


2. เจ้าของกิจการ
- บัตรประชาชน
- ทะเบียนบ้าน
- บุ๊คแบงก์หรือสเตทเม้น 1ปีล่าสุด
- ใบพาณิชย์ หรือ ใบจดนิติบุคคล
- หน้งสือรับรองบริษัท ออกไม่เกิน60วัน
- ใบ ภ.พ.20(ถ้ามี)
- ใบสั่งซื้อ ใบสั่งขาย(ถ้ามี)
- สัญญาว่าจ้าง(ถ้ามี) / สัญญาเช่า(ถ้ามี)
- ใบทวิ50(ถ้ามี)
 - รูปถ่ายกิจการ / รูปถ่ายที่พักอาศัยปัจจุบัน (ใช้ประกอบเพื่อทำเรื่องได้รวดเร็วขึ้น)


3. ราชการหรือ รัฐวิสาหกิจ
- บัตรประชาชน
- ทะเบียนบ้าน
- หนังสือรับรองเงิน(ตราครุฑ)
- บุ๊คแบงก์ หรือ สเตทเม้น 6 เดือนล่าสุด
- ใบขับขี่รถยนต์(ถ้ามี)
- รูปถ่ายที่พักอาศัยปัจจุบัน เลขที่บ้าน ตัวบ้าน ภายใน(ใช้ประกอบเพื่อทำเรื่องได้รวดเร็วขึ้น)


4. อาชีพอิสระ / ฟรีแลนซ์ (รับเงินสด)
- บัตรประชาชน
- ทะเบียนบ้าน
- บุ๊คแบงก์หรือสเตทเม้น 6เดือนล่าสุด หรือ เท่าที่มี
- ทวิ50(ถ้ามี)
- สัญญาว่าจ้าง(ถ้ามี)
- เอกสารรับรองรายได้(ถ้ามี)
- ผลงานที่ทำในอาชีพ(ถ้ามี)
- รูปถ่ายที่พักอาศัยปัจจุบัน (ใช้ประกอบเพื่อทำเรื่องได้รวดเร็วขึ้น)


5. พ่อค้า หรือ แม่ค้าออนไลน์
- บัตรประชาชน
- ทะเบียนบ้าน
- บุ๊คแบงก์หรือสเตทเม้น 6เดือนล่าสุด หรือ เท่าที่มี
- รูปถ่ายร้านค้า รูปถ่ายหน้าร้าน
- ขายออนไลน์ ถ่ายรูปสต๊อกของ(ถ้ามี)
- ใบเสร็จซื้อสินค้า ซื้อวัตถุดิบ(ถ้ามี)
- รูปถ่ายที่พักอาศัยปัจจุบัน (ใช้ประกอบเพื่อทำเรื่องได้รวดเร็วขึ้น)

5 มิถุนายน 2563 | Author JUSTCAR